Trainingen

Mindfulness training bestaat uit een reeks aandachts- en bewegingsoefeningen. Je traint jezelf aandachtig te zijn en met mildheid naar jezelf te kijken. Er ontstaat inzicht in innerlijke reactiepatronen die stress veroorzaken. Mindfulness training biedt je de mogelijkheid om beter in balans te blijven en mee te bewegen met alles wat zich in het leven voordoet. Je leert om met milde en open aandacht naar jezelf en de werkelijkheid te kijken.

De grondlegger van mindfulness training, Jon Kabat-Zinn, omschrijft de training als een intensief op het eigen ik gericht trainingsprogramma in de kunst van het leven. Je ontwikkelt de vaardigheden en de flexibiliteit om de verschillende weersomstandigheden in je leven doeltreffend tegemoet te treden en te doorstaan. 

MBSR training (Mindfulness-Based Stress Reduction)

De MBSR training is gericht op het onderzoeken en doen afnemen van stressklachten. De training bestaat uit acht wekelijkse sessies van 2,5 uur en een dag met mindfulness oefeningen. Voor organisaties en bedrijven kan een training op maat worden gemaakt. Voor particulieren behoort vergoeding door zorgverzekeraars tot de mogelijkheden.

MBCT training (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

Deze training is een  8 weken durende mindfulness training met als doel de kans op terugval in een depressie kleiner te maken. In de MBCT training wordt meer aandacht besteed aan terugvalpreventie en een aantal oefeningen zijn specifiek gericht op het omgaan met depressieve of angstige episodes.

Bij beide trainingen is het thuis oefenen met de opdrachten die je wekelijks mee krijgt essentieel. Oefening baart kunst. Hoe meer je oefent, des te groter het effect. Hiervoor krijg je een werkmap en audiobestanden met instructies mee naar huis.